រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំប៉ាក់ខ្លង បានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ គ ក ន ក ឃុំប្រចាំខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ ដឹកនាំដោយលោក អៀវ កុលស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងបានណែនាំអោយមេភូមិទាំង៧ភូមិ ពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីជម្ងឺឆ្លងថ្មី (កូវិត១៩) ។

ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ១៤ :០០នាទីរសៀល រដ្ឋបាលឃុំប៉ាក់ខ្លង បានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ គ ក ន ក ឃុំប្រចាំខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ ដឹកនាំដោយលោក អៀវ កុលស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងបានណែនាំអោយមេភូមិទាំង៧ភូមិ ពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីជម្ងឺឆ្លងថ្មី (កូវិត១៩) ។

អត្ថបទទាក់ទង