រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃជម្ងឺកូវីដ ១៩

យោងការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល  ក្រសួងសុខាភិបាល និងរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ។ 

រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ ដឹកនាំដោយ លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាលស្រុក និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុក បានបែងចែកក្រុមការងារចុះអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយ វិធីការពារ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃជម្ងឺ កូវីដ ១៩ នៅតាមបណ្តាភូមិ គ្រប់ឃុំ ដោយមាន លោក សាយ ង៉ែត នាយករដ្ឋបាល សម្របសម្រួលដឹកនាំការងារចុះអប់រំតាមគោលដៅ និងលោក ទួន ឪទី នាយករងរដ្ឋបាល សម្របសម្រួលការងារផ្សព្វផ្សាយ តាមគោលដៅ ក្នុងគោលបំណង់រួមតែមួយ គឺ « ទប់ស្កាត់ ឲ្យបានការរីករាលដាល នៃការចម្លងជម្ងឺកូវីដ ១៩ ក្នុងមូលដ្ឋាន »

អត្ថបទទាក់ទង