រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ពិធីចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ស្តីពី«បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងវិស័យអប់រំ» រវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រុមហ៊ុន វៀតធេល (ខេមបូឌា)

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង និងថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យជំនាញទាំង៤ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត បានចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ស្តីពី«បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងវិស័យអប់រំ» រវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រុមហ៊ុន វៀតធេល (ខេមបូឌា) ខេត្តកោះកុង ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅក្រុមហ៊ុន metfone ខេត្តកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង