រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណ:កម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣  គណ:កម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ដឹកនាំដោយ លោកស្រី ណុប ប៊ុនណារី ប្រធានគណ:កម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ស្រុក  មានសមាសភាពអញ្ជើញចូលរួមមានចំនួន ១១នាក់ ស្រី ៩នាក់។

 ដែលមានរបៀបវារ:

១.ពិនិត្យកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំខែមុន ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

២.ការរាយការណ៍ និងលទ្ធផលការអនុវត្តការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ផែនការសកម្មភាពបន្ត 

៣.បញ្ហាផ្សេងៗ

៤.បូកសរុបលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំ។

ប្រភពៈ ញ៉ាក់ ឆៃយ៉ា

អត្ថបទទាក់ទង