រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ហុង ប្រុស អភិបាលរងស្រុកស្រែអំបិល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារចាំបាច់មួយចំនួនជាមួយការិយាល័យ ដ.ន.ស.ភ និងការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន

លោក ហុង ប្រុស អភិបាលរងស្រុក បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារចាំបាច់មួយចំនួនជាមួយការិយាល័យ ដ.ន.ស.ភ និងការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន នៅសាលាស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង