រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំដងពែង បានធ្វើការចុះបញ្ជីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់អត្រាថ្មីតាមគណនេយ្យវីងជូនដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន ០៣នាក់

រដ្ឋបាលឃុំដងពែង បានធ្វើការចុះបញ្ជីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់អត្រាថ្មីតាមគណនេយ្យវីង ជូនដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន ០៣នាក់ ដែលមានឈ្មោះក្នុងប័ណ្ណសមធម៌។

អត្ថបទទាក់ទង