រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ហុង ប្រុស អភិបាលស្ដីទី តំណាង លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយលិខិតលេខ០៤៩/២៣ ស.ជ.ណ របស់រដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិលស្ដីពីការច្រើនរំលឹកជាលើកចុងក្រោយ លើកការចាត់វិធានការ ចំពោះម្ចាស់សត្វ

លោក ហុង ប្រុស អភិបាលស្ដីទី តំណាង លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយលិខិតលេខ០៤៩/២៣ ស.ជ.ណ របស់រដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិលស្ដីពីការច្រើនរំលឹកជាលើកចុងក្រោយ លើកការចាត់វិធានការ ចំពោះម្ចាស់សត្វដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង