រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក អាង ទី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំជីខក្រោម បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំលើកទី១៦ ឆ្នាំទី១ អាណត្តិទី៥ នៅសាលប្រជុំសាលាឃុំជីខក្រោម។

លោក អាង ទី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំជីខក្រោម បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំលើកទី១៦ ឆ្នាំទី១ អាណត្តិទី៥ នៅសាលប្រជុំសាលាឃុំជីខក្រោម។

អត្ថបទទាក់ទង