រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីប្រតិទិននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (រយៈពេល១៩ថ្ងៃ) នៅតាមបណ្តាភូមិទាំង ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអណ្តូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង។ សូមបងប្អូនដែលគ្រប់អាយុ១៨ឆ្នាំអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះ និងភ្ជាប់នូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមកជាមួយផង។

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីប្រតិទិននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (រយៈពេល១៩ថ្ងៃ) នៅតាមបណ្តាភូមិទាំង ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអណ្តូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង។ សូមបងប្អូនដែលគ្រប់អាយុ១៨ឆ្នាំអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះ និងភ្ជាប់នូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមកជាមួយផង។

អត្ថបទទាក់ទង