រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សោម វន្នី ប្រធានការិយាល័យ ទូរទស្សន៍ខេត្តកោះកុង និងលោកស្រី ហៀន កញ្ញាថាវ៉ាន់ ប្រការិយាល័យវិទ្យុសាគរកោះកុង បានចូលរួមប្រជុំ online (Microsoft Teams)

ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ សហការជាមួយអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំ អនឡាញតាមរយៈប្រព័ន្ធ (Microsoft Teams) នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលក្នុងការរៀបចំផែនការ “សប្តាហ៍យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម វិទ្យុជាតិ ទូរទស្សន៍ ជាតិ ទូរទស្សន៍ឯកជន ដើម្បីអបអរសាទរការប្រារព្ធទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភជាតិលើកទី១០ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។

អត្ថបទទាក់ទង