រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពការងារដែលបន្តអនុវត្តការងារជួសជុលខួប និង ការងារថែទាំប្រចាំរបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង ថ្ងៃទី០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០

សកម្មភាពការងារដែលបន្តអនុវត្តការងារជួសជុលខួប និង ការងារថែទាំប្រចាំរបស់មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង ថ្ងៃទី០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ មានសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

 • សកម្មភាពថែទាំប្រចាំ
 1. បន្តការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ដោយស្រោចកៅស៊ូ CRS-2 និងរោយថ្ម M12 ត្រង់ គ.ម១៤៥+២០០
 2. បន្តការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ដែលរងការខូចខាតដោយសាជំនន់ទឹកភ្លៀង ដោយស្រោចកៅស៊ូ CRS-2 និងរោយថ្ម M12 ចន្លោះ គ.ម១៣៧+៧៤៧ ដល់ គ.ម១៣៨+១២៦
 3. បន្តការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ដែលរងការខូចខាតដោយសាជំនន់ទឹកភ្លៀង ដោយភ្ជួរ តួថ្នល់ចាស់ រួចថែមថ្មម៉ិច និងកៀរ កិន បង្ហាប់ ត្រង់ គ.ម១៤៩+៩០០
 4. បន្តការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ដោយជួសជុល សំបុកមាន់ ហើម ប៉ោងស្រុត ដោយប្រើគ្រឹះចំរុះ លាយស៉ីម៉ងត៍ និងកៅស៊ូ CRS-2 ត្រង់ គ.ម១៥៩+០០០
 • សកម្មភាពថែទាំខួប
  1.បន្តការងារថែទាំខួបលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ សកម្មភាពការងារថែទាំខួបផ្លូវបេតុង ចន្លោះ គ.ម១៥៦+០៤២ ដល់ គ.ម១៥៦+២៤២
 1. បន្តការងារថែទាំខួបលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨(ចាស់) សកម្មភាពការងារ ស្រោចកៅស៊ូ CRS-2 និងរោយថ្ម M19 ។
  ប្រភព : មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង