រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមគោរពថ្លែងអំណរដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង ដែលបានពិនិត្យ និងព្យាបាលជាសះស្បើយ ចំពោះអ្នកផ្ទុកមេរោគ Covid-19 កន្លងមក និងបន្តពិនិត្យព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកផ្ទុកមេរោគម្នាក់បានធូរស្បើយជាបណ្តើរ។ សូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់យើង សូមចូលរូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនបានធ្វើអោយមានការឆ្លងរីករាលដាល នៅក្នុងខេត្តកោះកុងទៀតឡើយ គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

ក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមគោរពថ្លែងអំណរដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង ដែលបានពិនិត្យ និងព្យាបាលជាសះស្បើយ ចំពោះអ្នកផ្ទុកមេរោគ Covid-19 កន្លងមក និងបន្តពិនិត្យព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកផ្ទុកមេរោគម្នាក់បានធូរស្បើយជាបណ្តើរ។ សូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់យើង សូមចូលរូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនបានធ្វើអោយមានការឆ្លងរីករាលដាល នៅក្នុងខេត្តកោះកុងទៀតឡើយ គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។
ជាមួយគ្នានេះផងដែរសូមអរគុណសប្បុរសជនទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបរិច្ចាគធនធាន ដើម្បីចូលរួម ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19។

អត្ថបទទាក់ទង