រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក យក់ សង្វាត ប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមអធិការកិច្ចការងាររបស់មន្ទីរចុះពន្យល់ណែនាំក្នុងការ អនុវត្តសេចក្តីណែនាំលេខ ០១៤/២០ ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ទៅដល់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តកោះកុង ស្ដីពីការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ការចុះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញទន់ និងការផ្អាកបង់ភាគទាន ប.ស.ស សម្រាប់វិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរ និងកាបូប

លោក យក់ សង្វាត ប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមអធិការកិច្ចការងាររបស់មន្ទីរចុះពន្យល់ណែនាំក្នុងការ អនុវត្តសេចក្តីណែនាំលេខ ០១៤/២០ ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ទៅដល់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តកោះកុង ស្ដីពីការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ការចុះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញទន់ និងការផ្អាកបង់ភាគទាន ប.ស.ស សម្រាប់វិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរ និងកាបូបដែលរងផលប៉ះពាល់ពីកង្វះខាតវត្ថុធាតុដើម ដោយសារជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរខូវិដ-១៩ នៅសាលប្រជុំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្ត កោះកុង។
ប្រភព : ប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង