រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណ:អភិបាលស្រុកស្រែអំបិល បានចាត់លោក តេង នាវ នាយករងរដ្ឋបាលសាលាស្រុក ដឹកនាំការិយាល័យជំនាញពាក់ព័ន្ធ ចូលរួមសិក្ខាសាលា “ស្តីពីអនុក្រឹត្យស្តីពីគោលការណ៍ និងនីតិវិធីបន្លែមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែន សារពើពន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្ទេរមុខងារ និងការចែករំលែកចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ពីរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិជាទៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ”

ថ្លោងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណ:អភិបាលស្រុកស្រែអំបិល បានចាត់លោក តេង នាវ នាយករងរដ្ឋបាលសាលាស្រុក និងការិយាល័យជំនាញពាក់ព័ន្ធ ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី "អនុក្រឹត្យស្តីពីគោលការណ៍ និងនីតិវិធីបន្លែមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែន សារពើពន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្ទេរមុខងារ និងការចែករំលែកចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ពីរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិជាទៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ" តាមកម្មវិធី Zoom នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ប្រភពៈ វឿន រិទ្ធី


អត្ថបទទាក់ទង