រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ប្រាក់ គា  អភិបាលរងស្រុក តំណាង លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី’’ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសក្តានុពលកម្ពុជា’’ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

លោក ប្រាក់ គា  អភិបាលរងស្រុក តំណាង លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី’’ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសក្តានុពលកម្ពុជា’’ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង ដែលសហការរៀបចំដោយ៖ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង និងគាំទ្រដោយ សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា។

អត្ថបទទាក់ទង