រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ហេង អនុប្រធានរតនាគារខេត្តកោះកុង សូមផ្តល់នូវប្រាក់បៀវត្ស ចំនួន ៤០០,០០០ រៀល(បួនរយពាន់ រៀលគត់)ក្នុង១ខែ រយៈពេល ០៥ខែ ចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩(Covid-19)

លោក ជា ហេង អនុប្រធានរតនាគារខេត្តកោះកុង សូមផ្តល់នូវប្រាក់បៀវត្ស ចំនួន ៤០០,០០០ រៀល(បួនរយពាន់ រៀលគត់)ក្នុង១ខែ រយៈពេល ០៥ខែ ចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩(Covid-19)។

អត្ថបទទាក់ទង