រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី អ៊ុន មករា អភិបាលរង និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ តំណាងលោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក និងជាប្រធានក្រុមការងារគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាស្រុកស្រែអំបិល បានដឹកនាំក្រុមការងារអាហារូបត្ថម្ភថ្នាក់ស្រុក ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីរបាយការណ៍សង្ខេបលទ្ធផលសវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា

លោកស្រី អ៊ុន មករា អភិបាលរង និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ តំណាងលោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក និងជាប្រធានក្រុមការងារគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាស្រុកស្រែអំបិល បានដឹកនាំក្រុមការងារអាហារូបត្ថម្ភថ្នាក់ស្រុក ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីរបាយការណ៍សង្ខេបលទ្ធផលសវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមរយៈកម្មវិធី ZOOM នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង