រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ឈឹម គឹមអែម ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ទទួលបន្ទុក កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារ បានចូលរួមសហការជាមួយ លោក នាយកសាលាបឋមសិក្សាថ្មស និងគណៈគ្រប់គ្រងសាលា  ចុះធ្វើការវាយតម្លៃសាលារៀននឹងវាយតម្លៃលោកគ្រូបង្រៀន មតេយ្យសិក្សាសហគមន៍ស្រែត្រាវ ស្ថិតនៅភូមិស្រែត្រាវ ឃុំថ្មស ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ។

លោកស្រី ឈឹម គឹមអែម ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ទទួលបន្ទុក កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារ បានចូលរួមសហការជាមួយ លោក នាយកសាលាបឋមសិក្សាថ្មស និងគណៈគ្រប់គ្រងសាលា  ចុះធ្វើការវាយតម្លៃសាលារៀននឹងវាយតម្លៃលោកគ្រូបង្រៀន មតេយ្យសិក្សាសហគមន៍ស្រែត្រាវ ស្ថិតនៅភូមិស្រែត្រាវ ឃុំថ្មស ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ។

ប្រភព: រដ្ឋបាលឃុំថ្មស

--------------------------

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៤កើត ខែ កត្តិក ឆ្នាំថោះ ថ្មស,ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង