រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចុះត្រួតពិនិត្យការប្រកាសបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចុះត្រួតពិនិត្យការប្រកាសបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

លោក លោកស្រីអាចទាញយកកម្មវិធី GDT Taxpayer App ឥឡូវនេះ រួចបង់ប្រាក់ពន្ធជាការស្រេច។
- for Android: shorturl.at/bdwx0
- for iOS: shorturl.at/hjmtu

- វីដេអូណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី៖ https://fb.watch/mR4GaneHL9/
——————————
👉🏻Follow us Facebook | YouTube | Instagram | Telegram |Website

📲ទាញយកកម្មវិធីពន្ធដារ iOS | Android

💬ជជែកជាមួយ e-Tax Services!

អត្ថបទទាក់ទង