រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក​ អ៊ូច​ ទូច​ ប្រធានមន្ទីរធម្មការ​ និងសាសនាខេត្តកោះកុង​ បានស្វាគមន៍​ ប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច​​។

លោក​ អ៊ូច​ ទូច​ ប្រធានមន្ទីរធម្មការ​ និងសាសនាខេត្តកោះកុង​បានស្វាគមន៍​ ប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច​ ចុះអធិការកិច្ចមន្ទីរធម្មការ​ និងសាសនាខេត្តកោះកុង​ ។


កោះកុង​ ថ្ងៃទី១៩​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២៣

កោះកុង​ ថ្ងៃទី១៩​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង