រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ទី យោង មេឃុំដងពែង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ «ភូមិឃុំ មានសុវត្ថិភាព»

ថ្ងៃទី២១ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ លោក ទី យោង មេឃុំដងពែង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ «ភូមិឃុំ មានសុវត្ថិភាព» នៅសាលាឃុំដងពែង ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព ញ៉ាក់ ឆៃយ៉ា

អត្ថបទទាក់ទង