រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សូមគោរពអញ្ជើញ លោកយាយ លោកតា ពុកម៉ែ អ៊ុំ ពូ មីង បងប្អូនប្រុសស្រី និងក្មួយៗ មកទទួលអំណោយថ្នាំពេទ្យ ពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ ពីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ខេត្តកោះកុង ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ជំនាញៗមកពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និងឯកជន ក្នុងខេត្តកោះកុង មានបទពិសោធយូរឆ្នាំ នៅ ប៉ុស្តិ៍សុខភាពជីខក្រោម ភូមិអន់ឆ្អែត ឃុំជីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

សូមគោរពអញ្ជើញ លោកយាយ លោកតា ពុកម៉ែ អ៊ុំ ពូ មីង បងប្អូនប្រុសស្រី និងក្មួយៗ មកទទួលអំណោយថ្នាំពេទ្យ ពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ ពីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ខេត្តកោះកុង ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ជំនាញៗមកពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និងឯកជន ក្នុងខេត្តកោះកុង មានបទពិសោធយូរឆ្នាំ នៅ ប៉ុស្តិ៍សុខភាពជីខក្រោម ភូមិអន់ឆ្អែត ឃុំជីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង