រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំអណ្តូងទឹក មានកិត្តិយសសូមគោរពជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិជីមាលទាំងអស់ ដែលមានក្បាលដីដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធ មេត្តាជ្រាបថា៖ ក្រុមការងារប្រព័ន្ធ នឹងបន្តចុះជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន២ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ នៅសាលាឃុំអណ្តូងទឹក

រដ្ឋបាលឃុំអណ្តូងទឹក មានកិត្តិយសសូមគោរពជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិជីមាលទាំងអស់ ដែលមានក្បាលដីដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធ មេត្តាជ្រាបថា៖ ក្រុមការងារប្រព័ន្ធ នឹងបន្តចុះជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន២ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ នៅសាលាឃុំអណ្តូងទឹក។អាស្រ័យហេតុនេះ សូម បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិជីមាល មេត្តារួសរាន់មកបំពេញបែបបទ ដើម្បីចុះបញ្ជីក្បាលដីឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។***សូមភ្ជាប់មកជាមួយ - អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (បញ្ជាក់ពីសាលាស្រុក)- សេចក្តីចំលងសំបុត្រកំណើត- សេចក្តីចំលងសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍- ឯកសារលិខិតបញ្ជាក់ដីធ្លី

អត្ថបទទាក់ទង