រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី អ៊ុន សុគន្ធីតា នាយករង រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញស្វាគមន៍ លោក នាក់ សុខា ប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃក្រសួងអធិការកិច្ច ក្នុងការចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើ (១)ការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច (២)ការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (៣)ការគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ (៤)ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ២០២២ និងបណ្តាឆ្នាំពាក់ព័ន្ធ នៅរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

លោកស្រី អ៊ុន សុគន្ធីតា នាយករង រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញស្វាគមន៍ លោក នាក់ សុខា ប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃក្រសួងអធិការកិច្ច ក្នុងការចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើ (១)ការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច (២)ការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (៣)ការគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ (៤)ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ២០២២ និងបណ្តាឆ្នាំពាក់ព័ន្ធ នៅរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង។
ថ្ងៃពុធ ១៥ កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ December 27, 2023

អត្ថបទទាក់ទង