រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាន ជាសេនាធិការគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីចុះពិនិត្យ សិក្សាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុង

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាន ជាសេនាធិការគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីចុះពិនិត្យ សិក្សាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង