រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំជ្រោយស្វាយ បានផ្តល់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់ផ្ទះ

ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំជ្រោយស្វាយ បានផ្តល់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់ផ្ទះ ស្ថតិនៅក្នុងឃុំជ្រោយស្វាយ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព៖ ញ៉ាក់ ឆៃយ៉ា

អត្ថបទទាក់ទង