រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ពិព័រណ៍សមិទ្ធផលប្រចាំខេត្តនៅវិមានអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ

ថ្ងៃទី ២៩ ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ មន្ត្រីមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង បានរៀបចំស្តង់ពិព័រណ៍ផលិតផលខេត្តកោះកុង នៅវិមានអនុស្សាវរីយ នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ក្នុងកម្មវិធីខួបទី២៥ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា និងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនយោបាយឈ្នះឈ្នះ

អត្ថបទទាក់ទង