រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាក ល្បងការផ្ដល់សេវាប័ណ្ណព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ នៅស្រុកមណ្ឌលសីមា នៃខេត្តកោះកុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងការផ្ដល់សេវាប័ណ្ណព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ នៅស្រុកមណ្ឌលសីមា នៃខេត្តកោះកុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ ។
បញ្ជាក់: ការផ្ដល់សេវាប័ណ្ណព្រំដែននេះនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ នៃរដ្ឋបាលស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង