រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ សូមជូនដំណឹង ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកបូទុមសាគរទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា៖ រដ្ឋបាលស្រុកនឹងអនុវត្តការផ្តល់សេវាប័ណ្ណព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

រដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ សូមជូនដំណឹង ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកបូទុមសាគរទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា៖ រដ្ឋបាលស្រុកនឹងអនុវត្តការផ្តល់សេវាប័ណ្ណព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នេះដូចខាងក្រោម៖

១.ការផ្តល់សេវាប័ណ្ណព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ (សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទនៅក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ)

២.ការផ្តល់សេវាប័ណ្ណព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ (សំរាប់កុមារអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំទាំងពីរភេទ នៅក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ)

ក្រោយទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ គ្រប់បណ្តាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុកត្រូវអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព និងដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។

អត្ថបទទាក់ទង