រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល លោកអភិបាលរងស្រុក ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រធានស្ដីទីការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្ដីពីគោលការណ៍ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តមុខងារអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលបានផ្ទេរទៅឱ្យរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល លោកអភិបាលរងស្រុក ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រធានស្ដីទីការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្ដីពីគោលការណ៍ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តមុខងារអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលបានផ្ទេរទៅឱ្យរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៅសាលាខេត្តកំពត ដែលសហការរៀបចំដោយ គ.ជ.អ.ប ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រសួងមហាផ្ទៃ។

អត្ថបទទាក់ទង