រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំជាប់ពន្ធ ២០២៣

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំជាប់ពន្ធ ២០២៣

👉🏻វីដេអូណែនាំ ស្ដីពី  ការប្រកាសពន្ធលេីប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំតាមអនឡាញ (TOI E-Filing System)៖ https://youtu.be/pjkpCln4ScA
——————————
👉🏻Follow us Facebook | YouTube | Instagram | Telegram | Website

📲ទាញយកកម្មវិធីពន្ធដារ iOS | Android

💬ជជែកជាមួយ e-Tax Services!

អត្ថបទទាក់ទង