រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង ៦រូប បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកម្មវិធីគណនេយ្យ QuickBooks នៃគម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាព និងសមធម៌សុខាភិបាល ដំណាក់កាលទី២


មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង ៦រូប បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកម្មវិធីគណនេយ្យ QuickBooks នៃគម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាព និងសមធម៌សុខាភិបាល ដំណាក់កាលទី២

រៀបចំដោយ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល
ឧបត្ថម្ភដោយ៖ គម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាព និងសមធម៌សុខាភិបាល ដំណាក់កាលទី២

ថ្ងៃចន្ទ ៤រោច ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ៨រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ខេត្តសៀមរាប

]

អត្ថបទទាក់ទង