រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈប្រតិភូអគ្គសវនករនៃអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ ដឹកនាំដោយ បណ្ឌិត លាប ប៉ូឡូ បានចុះធ្វើសវនកម្មលើការអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការអនុវត្តថវិការបស់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាកខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់មន្ទីរសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២០២៣ និងឆ្នាំពាក់ព័ន្ធ

គណៈប្រតិភូអគ្គសវនករនៃអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ ដឹកនាំដោយ បណ្ឌិត លាប ប៉ូឡូ បានចុះធ្វើសវនកម្មលើការអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការអនុវត្តថវិការបស់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាកខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់មន្ទីរសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២០២៣ និងឆ្នាំពាក់ព័ន្ធ។

លោកទន្តបណ្ឌិត អ៊ូ ឡា និងលោកស្រីគ្រូពេទ្យ ប៉ែន អ៊ុងវីរ៉ា អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យ នៃមន្ទីរសុខាភិបាល បានទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូ អគ្គសវនករនៃអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ សម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារស្ដីពីធ្វើសវនកម្មលើការអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការអនុវត្តថវិការបស់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាកខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់មន្ទីរសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២០២៣ និងឆ្នាំពាក់ព័ន្ធ។

ថ្ងៃអង្គារ ១២ រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
February 6, 2024

អត្ថបទទាក់ទង