រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពក្រុមការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈក្រុមទី១ ចុះវាស់វែងកំណត់ព្រំ ប្រមូលទិន្នន័យក្បាលដី ជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិជំនាប់ ឃុំជំនាប់ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង។

ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈក្រុមទី១ ចុះវាស់វែងកំណត់ព្រំ ប្រមូលទិន្នន័យក្បាលដី ជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិជំនាប់ ឃុំជំនាប់ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង