រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសុវត្ថិភាពការដឹកជញ្ជូនទេសចរតាមផ្លូវទឹក របស់មន្ទីរទេសចរណ៍

ថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
ឯកឧត្តម សុខ សុគុណ ប្រធានចាត់ចែងគម្រោងនៃក្រសួងទេសចរណ៍ បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសុវត្ថិភាពការដឹកជញ្ជូនទេសចរតាមផ្លូវទឹក នៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរ ជូនដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ ជាម្ចាស់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទូក នៅសាលប្រជុំមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង។
គាំទ្រដោយ៖ គម្រោង GMS TIIG No.3701-CAM

អត្ថបទទាក់ទង