រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំង ០៦ នៃស្រុកស្រែអំបិល បានទទួលសេចក្តីថ្លែងការ របស់ គ.ជ.ប

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំង ០៦ នៃស្រុកស្រុកស្រែអំបិល

បានទទួលលិខិតសេចក្តីថ្លែងការ របស់ គ.ជ.ប និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។

អត្ថបទទាក់ទង