រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សុខ ចាន់គ្រឹះស្នា ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំមន្រ្តីធ្វើអនាម័យ បាញ់ស្លែលាងសម្អាត និងលាបថ្នាំថ្មី នៅមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍

លោក សុខ ចាន់គ្រឹះស្នា ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំមន្រ្តីធ្វើអនាម័យ បាញ់ស្លែលាងសម្អាត និងលាបថ្នាំថ្មី នៅមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍។
ប្រភព : មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង