រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកែសម្រួលនីតិវិធី នៃការជូនដំណឹងមុនសម្រាប់ទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម របស់រដ្ឋាភិបាល ជូនកម្មករនិយោជិតជាស្ត្រីក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធពេលសម្រាលកូន

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីកែសម្រួលនីតិវិធី នៃការជូនដំណឹងមុនសម្រាប់ទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម របស់រដ្ឋាភិបាល ជូនកម្មករនិយោជិតជាស្ត្រីក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធពេលសម្រាលកូន

អត្ថបទទាក់ទង