រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញទទួលសម្ភារ: ពីអង្គការ ជប៉ុន-អាស៊ី ណែតវើក ដែលបានប្រគល់ជូន រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង រួមមាន ក្រមាខ្មែរ ២២០ក្រមា សាប៊ូដុំលាងដៃ ៤០០ដុំ Gel លាងដៃ ចំណុះ ២៩០មីលីលីត្រ ចំនួន ២០០ដប និងទឹកអាល់កុល ចំណុះ៥លីត្រ ចំនួន១២ប៊ីដុង ស្មើនឹង ៦០លីត្រ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការចាត់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាល នៃមេរោគកូវីដ១៩ នៅក្នុងខេត្តកោះកុង

លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញទទួលសម្ភារ: ពីអង្គការ ជប៉ុន-អាស៊ី ណែតវើក ដែលបានប្រគល់ជូន រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង រួមមាន ក្រមាខ្មែរ ២២០ក្រមា សាប៊ូដុំលាងដៃ ៤០០ដុំ Gel លាងដៃ ចំណុះ ២៩០មីលីលីត្រ ចំនួន ២០០ដប និងទឹកអាល់កុល ចំណុះ៥លីត្រ ចំនួន១២ប៊ីដុង ស្មើនឹង ៦០លីត្រ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការចាត់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាល នៃមេរោគកូវីដ១៩ នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង