រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើសំណើរសូមបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការរោងចក្រ Hana Microelectronics (Cambodia) Co., Ltd

លោក ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើសំណើរសូមបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការរោងចក្រ Hana Microelectronics (Cambodia) Co., Ltd ស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាងកុក-កោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង