រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី នាក់ សង អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង ជួបពិភាក្សាជាមួយអង្គការ Japan Asia Network ពីការជួយឧត្ថម្ភបង្គន់អនាម័យ នៅសាលាបឋមសិក្សា សម្តេច ជា ស៊ីម

លោកស្រី នាក់ សង អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង ជួបពិភាក្សាជាមួយអង្គការ Japan Asia Network ពីការជួយឧត្ថម្ភបង្គន់អនាម័យ នៅសាលាបឋមសិក្សា សម្តេច ជា ស៊ីម។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង