រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមគណៈកម្មការសិក្សាពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ដើម្បីរៀបចំក្រុមការងារចុះពិនិត្យតាមដាន នៅតាមក្រុង ស្រុកទាំង៧ ក្នុងខេត្តកោះកុង

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមគណៈកម្មការសិក្សាពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ដើម្បីរៀបចំក្រុមការងារចុះពិនិត្យតាមដាន នៅតាមក្រុង ស្រុកទាំង៧ ក្នុងខេត្តកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង