រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ទៅ ម៉ឹង ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាធិបតី សំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមមការងារអភិបាលកិច្ច ពីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង (CDC) និងតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) និងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការពង្រឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ទៅ ម៉ឹង ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាធិបតី សំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមមការងារអភិបាលកិច្ច ពីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង (CDC) និងតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) និងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការពង្រឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។
ប្រភព : មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង