រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការបង្រៀន តាមកម្មវិធី Zoom លើ ១០ មុខវិជ្ជា ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់១២

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការបង្រៀន តាមកម្មវិធី Zoom លើ ១០ មុខវិជ្ជា ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់១២ មានសិស្សចូលរួម ៩៤៨ នាក់ នៅវិទ្យាល័យកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង