រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ធឹម ច័ន្ទរស្មី មន្ត្រីការិយាល័យផែនការ-គណនេយ្យ លោកស្រី វ៉ិត ស្រីអែម អនុយប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ រួមសហការជាមួយបុគ្គលិក អង្គ Save the children និងអង្គការ IDE បានចុះបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព នៃការប្រើប្រាស់គីមីកសិកម្ម ការទុកដាក់ថ្នាំកសិកម្ម និងកាកសំណល់របស់វាការកត់ត្រានៃការបាញ់ថ្នាំកសិកម្ម នៅឃុំឬស្សីជ្រុំ ស្រុកថ្មបាំង។

លោកស្រី ធឹម ច័ន្ទរស្មី មន្ត្រីការិយាល័យផែនការ-គណនេយ្យ លោកស្រី វ៉ិត ស្រីអែម អនុយប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ រួមសហការជាមួយបុគ្គលិក អង្គ Save the children និងអង្គការ IDE បានចុះបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព នៃការប្រើប្រាស់គីមីកសិកម្ម ការទុកដាក់ថ្នាំកសិកម្ម និងកាកសំណល់របស់វាការកត់ត្រានៃការបាញ់ថ្នាំកសិកម្ម នៅឃុំឬស្សីជ្រុំ ស្រុកថ្មបាំង។
ប្រភព : មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង