រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ហួន ច័ន្ទមូលី អនុប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារមន្រ្តី ក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាល ដែលបានអនុវត្តក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដោយលើកយកបញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរនានា ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយ អោយបានទាន់ពេលវេលា។

លោកស្រី ហួន ច័ន្ទមូលី អនុប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារមន្រ្តី ក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាល ដែលបានអនុវត្តក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដោយលើកយកបញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរនានា ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយ អោយបានទាន់ពេលវេលា។

ប្រភព : មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង