រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ខឹម សីហា អនុប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ខេត្តកោះកុង សហការ ជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្ត និងមន្រ្តីរដ្ឋបាលស្រុក បានចុះត្រួតពិនិត្យដៃបាញប្រេងបានចំនួន ០៥ស្ថានីយ ដែលទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។ ជាលទ្ធផលក្រុមការងារបានពិនិត្យឃើញថាមាន ០៣ស្ថានីយ មានភាពអនុលោម និង ០២ស្ថានីយ មិនអនុលោមតាមច្បាប់អនុញ្ញាត។ ចំពោះស្ថានីយ ដែលមិនអនុលោម ក្រុមការងារ បានធ្វើកំណត់ហេតុបច្ចេកទេសឱ្យម្ចាស់ស្ថានីយធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញ។

លោក ខឹម សីហា អនុប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ខេត្តកោះកុង សហការ ជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្ត និងមន្រ្តីរដ្ឋបាលស្រុក បានចុះត្រួតពិនិត្យដៃបាញប្រេងបានចំនួន ០៥ស្ថានីយ ដែលទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។ ជាលទ្ធផលក្រុមការងារបានពិនិត្យឃើញថាមាន ០៣ស្ថានីយ មានភាពអនុលោម និង ០២ស្ថានីយ មិនអនុលោមតាមច្បាប់អនុញ្ញាត។ ចំពោះស្ថានីយ ដែលមិនអនុលោម ក្រុមការងារ បានធ្វើកំណត់ហេតុបច្ចេកទេសឱ្យម្ចាស់ស្ថានីយធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញ។
ប្រភព : មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង