រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំការប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់មន្ទីរ

លោកខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំការប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់មន្ទីរលើរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖
១-លទ្ធផលការងារអនុវត្តន៍ប្រចាំខែឧសភា និងទិសដៅបន្តខែមិថុនា
២-ប្រកាសដីការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការតែងតាំង និងប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការ នៃមន្ទីរឧស្សាហកម្មខេត្ត
៣-ប្រកាសសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលើយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ របស់មន្ទីរឧស្សាហកម្មខេត្ត
៤-ការប្រគល់ដីការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការតែងតាំង និងប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការ ជូនដល់សាម៉ីខ្លួនជាមន្ត្រីនៃមន្ទីរឧស្សាហកម្មខេត្ត
៥-ការប្រគល់ម៉ូតូរបស់មន្ទីរឧស្សាហកម្ម ចំនួន៥គ្រឿង ជូនមន្ត្រីរាជការចំនួន ០៥រូប សម្រាប់បម្រើការងារឲ្យមន្ទីរឧស្សាហកម្មខេត្ត
៦-បញ្ហាផ្សេងៗ
ប្រភព : មន្ទីរឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង