រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សមិទ្ធផលរយៈពេល១ឆ្នាំ នៃការរីកចំរើនលើវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្ត

លោក ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង ផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍ ដល់អ្នកសារពត៌មានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា អំពីសមិទ្ធផលរយៈពេល១ឆ្នាំ នៃការរីកចំរើនលើវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្ត និងកិច្ចសម្ភាសន៍ នៃដំណើរការសាងសង់ទំនប់ទឹកជ្រោះតាប៉ន ដោយក្រុមវិស្វ័កររបស់ក្រុមហ៊ុន អិលវ៉ាយភី គ្រុប (LYP GROUP)។

អត្ថបទទាក់ទង