រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

បទបង្ហាញ និងធ្វើតេស្តបេក្ខជនអាហាររូបករណ៏ កម្រិត IMBAL និង BBA ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃ

លោកស្រី តាណារ៉ត ធារ៉ាតាណាខេតតំណាងសកលវិទ្យាល័យ PIM បានធ្វើបទបង្ហាញ និងធ្វើតេស្តបេក្ខជនអាហាររូបករណ៏ កម្រិត IMBAL និង BBA ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃ ដោយមានកិច្ចសហការ ពីរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង